احیا - لیست پایان نامه
۸۷/۰۴/۱۴ ساعت
 

 

کارشناسی ارشد مرمت بنا

ردیف

نام رساله

نام نگارنده

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاعیه

توضیحات

1

احیاء کاروانسرای در دشت

موسی ماه گرفته

باقر آیت الله زاده شیرازی

 

1366

 

2

حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ

سیامک علیزاده

جدی ؛ قدیری

 

1374

 

3

تهران و دروازه های دوره قاجاریه

محمد معمارزاده

آیت الله زاده باقر شیرازی

 

1374

 

4

باززنده سازی محله انبار نوساری: جلد اول - شناخت جلد دوم : بیماری شناسی و طراحی

محسن نعیمیان

تهرانی - قدیری - جدی

 

1374

 

5

بازسازی بخشی از بازار اصفهان

بهروز رستمیان

عبدالله جبل عاملی

فرهاد فخاری تهرانی

1374

 

6

ارگ تاریخی تهران - طرح بازسازی بدنه شرقی مجموعه کاخ گلستان

اسکندر مختاری طالقانی

باقر آیت الله زاده شیرازی

محمد مهریار

1374

 

7

طرح مرمت و احیا کاروانسرای کنارگرد حسن آباد

زهرا باقریان

تهرانی - جدی - قدیری

 

1374

 

8

طراحی جهت احیاء و مرمت مجموعه ساروتقی

محمود روناسی

تهرانی - جدی - قدیری

فرشته نژاد

1374

 

9

طرح مرمت و احیاء مرکز محله ( میدان بزرگ جلفا)

غلامرضا کیانی

احمد منتظر

لئون میناسیان

1374

 

10

حفاظت و مرمت مقبره خواجه اتابک کرمان و طراحی حریم آن

محسن موحدی

باقر آیت الله زاده شیرازی

 

1374

 

11

بررسی استحکامات دفاعی و جایگاه ارگ در شهرسازی ایران وطرح مرمت و احیا برج باروی ارگ سلطانیه

خسرو فری

باقر آیت الله زاده شیرازی

علی اصغر میرفتاح

1375

 

12

تاثیر بافتها و بناهای تاریخی ، سنتی بر روان انسان

عظیمه ریاحی دهکردی

باقر آیت الله زاده شیرازی

 

1375

 

13

مطالعه و شناخت و تهیه طرح مرمت و طرح احیاء بنای تاریخی تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه

محمد احمدی

باقر آیت الله زاده شیرازی

 

1375

 

14

مطالعه حمامهای تاریخی و بطور اخص بررسی و طرح مرمت و احیا حمام شاهزادگان در بازار اصفهان

مجید کشاورزی

فرهاد مختاری تهرانی ؛ حسین رایتی مقدم

 

1375

 

15

طرح بهسازی و توان بخشی و مرمت محله بالا میبد

عیسی اسفنجاری

حسین وافی - مهدی مجابی

زرین تاج شیبانی

1381

 

16

مرمت و احیا کاروانسرای حاج آقا علی کرمان

فروزان یزدانی

دکترمجتبی رضازاده

 

1374

 

17

طرح مرمت و احیای مسجد حاج رجبعلی تهران

میترا بهارصفت

لطیف ابوالقاسمی

محمد حسن محب علی

1370

 

18

مطالعه ، شناخت و طرح مرمت بنای تاریخی دیوانخانه کریمخان زند شیراز

مرتضی میرآباد

محمد حسین وافی

محمد حسین طالبیان

1376

 

19

مطالعه و بررسی ادوار مختلف تاریخی و معماری مدرسه مظفری و چگونگی وابستگی آن به مسجد جامع اصفهان : طرح مرمت و بازسازی جبهه شرقی مدرسه مظفری

مصطفی مهدی حسین آبادی

اکبر زرگر

محمد حسین وافی

1376

 

20

تجزیه و تحلیل سازه های طاقی ایران و روشهای مرمت و حفاظت آنها ( بررسی نمونه های مسجد جامع اصفهان )

احمد رضا احمدی

محمد حسین وافی

امیر حسین مهربد

1376

 

21

طرح بهسازی و باز پیرایی بازار دردشت اصفهان

زهرا ایجادی - احسان رحیلی

عبدالله جبل عامیلی - فرهاد مختاری تهرانی

 

1376

 

22

مطالعه و مرمت و احیا مسجد خوزان سده ( خمینی شهر )

رویا قزوینی

باقر آیت الله زاده شیرازی

 

1376

 

23

طرح حفاظت و مرمت بافت محله قلعه

عبدالمجید مقدسیان

تهرانی

 

1376

 

24

مطالعه ، طرح مرمت و احیا مسجد جامع تهران

بهناز نیسانی

اکبر زرگر

شیرازی - فرهاد مختاری

1377

 

25

مرمت و احیا کاروانسرای فتحعلی شاهی رباط کریم

سلیمان مقیمی بید هندی

اکبر زرگر

اسکند ر مختاری

1376

 

26

مطالعه تاریخی - کالبدی عملکردی کاروانسرای شاه و ارائه پیشنهاد مرمت و بازسازی به سبک اولیه

تقی ملک احمدی

عبدالله جبل عاملی

 

1376

 

27

امکان سنجی احیای میدان نقش جهان ( با توجه به وضع موجود و گذشته تاریخی ) و طراحی فضای باز میدان

رضا ابوئی

باقر آیت الله زاده شیرازی

احمد منتظر

1377

 

28

مطالعه و مرمت پل بابا محمود اصفهان

داریوش حیدر نبی

لطفعلی بهپور

اکبر زرگر

1377

 

29

آب در معماری ایرانی ( مطالعه موردی هشت بهشت )

هدی علم الهدی

آیت الله باقر شیرازی - اکبر زرگر

 

1377

 

30

مطالعه موردی حمام شیخ بهایی ( طرح احیا و مرمت )

محمد رضا خوش فکاری

آیت الله باقر شیرازی

 

1377

 

31

مرمت سردر باغ شاهزاده ماهان

هوشنگ اوجی

حسین پورنادری

اسکندر مختاری

1384

 

32

امکان سنجی طرح توسعه دانشکده پردیس اصفهان در محله تبریزیها و طرح مرمت و احیا خانه های ایوبی و استپانیان

علی آذری ازغندی

محمد حسین وافی

مهرداد حجازی

1378

 

33

طرح مرمت و بازسازی تاریخی مسجد گار

اصغر لوح موسوی

احمد منتظر

 

1377

 

34

طرح مرمت و احیا بازارچه امامزاده اسماعیل

ساسان نوروزی

محمد حسین وافی

محمد تقی آشوری

1378

 

35

مطالعه ، طرح مرمت و احیا کاروانسرای شیخ علیخان ( چاله سیاه )

مرتضی حسام نژاد

عبدالله جبل عاملی

ابراهیم زرگر

1378

 

36

مطالعه ، طرح مرمت و احیا خانه سرهنگ وثیق انصاری

سعید برکت

عبدالله جبل عاملی

حعفر کسائیان

1378

 

37

مطالعه ، طرح مرمت و احیا مدرسه میرزا حسین اصفهان

علیرضا تیغ ساززاده

محمد حسین وافی

ابراهیم زرگر

1378

 

38

مطالعه و شناخت مرکز محله علیقلی آقا و طرح مرمت و احیای حمام

محسن طبسی

اکبر زرگر

 

1378

 

39

طرح مرمت دروازه محمدیه

نسرین نصیری اسکویی

آیت الله باقر شیرازی

اسکندر مختاری

1379

 

40

مرمت و احیا خانه ملک کوزه کتابت

اشرف صالحی

علی اکبر زرگر

اسکندر مختاری

1379

 

41

مطالعه و تحقیق و طرح مرمت مسجد جامع اشترجان

سیمین ملک صالحی

ابراهیم زرگر - مهرداد حجازی

مرتضی فرشته نژاد

1379

 

42

نگرش ، شناخت ، بازپیرایی و باززنده سازی کاروانسرای تخت پولاد( پژوهشکده و گالری یادمانهای سنگی ایرانشهر)

نیما ولی بیگ

مرتضی فرشته نژاد

 

1379

 

43

مطالعه ، شناخت ، طرح مرمت و احیا مدرسه کاسه گران

فرزان هاشمی فشارکی

محمد حسین وافی

ابراهیم زرگر

1379

 

44

بررسی ، مرمت و ساماندهی محرابهای گچی ضلع جنوبی مسجد جامع ساوه

احمد قبادی

رسول وطن دوست

پورشیروی - مختاری

1379

 

45

مطالعه و طرح مرمت و احیا مسجد میرعماد

مجید ستاری بید گلی

اکبر زرگر

سیف الله امینیان

1379

 

46

تحلیلی بر انتظام کالبدی و کارکردی مجموعه بازار قیصریه اصفهان و طرح بازپیرایی محور عبوری بازار قیصریه

محمد باقز کبیر صابر

مهدی حجت

محمد حسین وافی

1379

 

47

مطالعه و طرح مرمت و احیا مدرسه شیخ محمد علی

مجتبی زمانی

اکبر زرگر

مهرداد حجازی

1380

 

48

مطالعه و طرح مرمت و احیا مسجد و حمام شاه مشهد

ملیحه کوشش گران

حسین رایتی مقدم

 

1380

 

49

مرمت گنبد مسجد جامع قزوین با نگاهی به مرمت گنبد در ایران

علی زمانی فرد

اکبر زرگر - فرهاد مختاری

مهرداد حجازی

1380

 

50

مطالعات و طرح مرمت سد کبار قم

گرخ سپاسدار

ابراهیم زرگر

مهندس دانشور

1380

 

51

طرح مرمت مسجد وکیل شیراز " ضلع جنوب شرقی "

امین محمودزاده

پورنادری

 

1380

 

52

مرمت و بازسازی و احیا خانه مشکی

طاهره اعرابی

عبدالله جبل عاملی

پورنادری

1380

 

53

طرح مرمت و احیا محله رحیم خان اصفهان

احمد دانائی نیا

محمد حسین وافی

 

1381

 

54

آنالیز دینامیکی سازه ای منارجنبان بررسی آسیبهای وارده در اثر ارتعاشات وارده

رویا سعید بروجنی

ناصر حجازی

احمد منتظر

1380

 

55

طرح مرمت و احیا تیمچه امین الدوله کاشان

علیرضا رازقی

مرتضی فرشته نژاد

 

1381

 

56

مرمت و احیا خانه دو صفه ( امامی ) و ساماندهی محور ارتباطی آن

محسن کشاورز

حسین وافی - فرهاد فخاری تهرانی

زرین تاج شیبانی

1382

 

57

شناخت باغ فردوس و طرح مرمت عمارت باغ فردوس

حسن قادر

حسین پورنادری

 

1380

 

58

حفاظت بنای چوبی تاریخی عالی قاپو در مقابل آتش سوزی

سید مهدی رضوانی فر

مهرداد حجازی

حسین پورنادری

1380

 

59

تجزیه و تحلیل سازه های خشتی و طرح مرمت و احیا خانه جمالی میبد

لیلا ذاکری عاملی

اکبر زرگر

عیسی حجت

1381

 

60

( پژوهشی در حفاظت ومرمت آثار منحصر بفرد محوطه میراث جهانی تخت جمشید) تحلیل روش میله گذاری و کاربرد پیچ سنگ در مرمت آثار سنگی

محمد رضا بذل جو

حسین پورنادری

حسین احمدی

1382

 

61

طرح مرمت و احیای مجموعه مسکونی نصیر الدوله ( تهران )

فاطمه داوری

حسین پورنادری

فرهاد فخاری تهرانی

1382

 

62

طرح مرمت و ساماندهی بخشی از محور تاریخی - فرهنگی شهر بافق

امین تاج بخشیان

اصغر محمد مرادی

حسین پورنادری

1382

 

63

مرمت سر درباغ شاهزاده ماهان

هوشنگ اوجی

حسین پورنادری

اسکندر مختاری

1383

 

64

مطالعه ، شناخت ، آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای سرای حاج آقا علی در راستای بازار شمالی و جنوبی کرمان

حجت گلچین

مرتضی فرشته نژاد

اکبر سعیدی

1383

 

65

بررسی و شناخت مقبره نیمه تمام واقع در محوطه میراث جهانی تخت جمشید و ارائه راهکارهای حفاظتی ومرمتی برای آن ....

سپیده امین زاده

حسین پورنادری

 

1382

 

66

طرح مرمت و ساماندهی ماسوله به عنوان یک بافت موزه

زینب مرادی

محمد حسین وافی

احمد اصغریان جدی

تیر 84

 

67

نگاهی به شهرسازی سنتی ایران نمونه موردی شهر ابر کوه طرح مرمت و ساماندهی محله درب قلعه- طرح مرمت و احیائ خانه قیومی

سولماز آذر کیا

اصغریان جدی

دکتر مندگاری

فخاری تهرانی

تابستان 84

 

68

مقاوم سازی ساختارهای خشتی ارگ بم در برابر زمین لرزه مطالعه ی موردی بنای اصطبل ارگ

زیبا شرفی

باقر آیت زاده شیرازی

فخاری تهرانی

مهرداد حجازی

شهریور 84

 

69

طرح مرمت و تحلیل سازه ها و استحکام بخشی در برابر زلزله کاروانسرای قصر جمیلان اصفهان

آزاده ایروانی

محمد حسین وافی

مهرداد حجازی

شهریور 84

 

70

مطالعه و شناخت آثار برجامانده بر روی کوه بی بی  شهر بانو

مهدی معمارزاده

باقر آیت زاده شیرازی

حسین پور نادی

 

 

71

کاروانسرای زعفرانیه

محسن ملوسی ثانی

حسین پور نادری

 

تابستان 83

 

72

طرح مرمت ، حفاظت و ساماندهی مجموعه کاخهای برزن جنوبی محوطه میراث جهانی تخت جمشید

مهدی جلایری خیابانی

حسین رایتی مقدم

 

بهار 84

 

73

مطالعه و شناخت آسیابهای آبی ، طرح مرمت و احیاء مجموعه آسیابهای آبی میمند (کرمان)

شراره پور مژدهی

دکتر فخار تهرانی

دکتر نادر کریمیان

مهندس داریوش حیدری

دی 1384

 

74

طرح مرمت و ساماندهی بخش جنوبی بازار اراک

مرجان خان محمدی

دکتر فلامکی

دکتر وافی

اسفند84

 

75

مرمت و احیاء بنا ها و بافتهای تاریخی طرح مرمت و احیاء سرای امیر تومان بیجار

سحر شایگان فر

مهندس فرشته نژاد

دکتر وافی

شهریور 84

 

76

طراحی و ساماندهی محله سنگ سیاه شیراز  مرمت و احیاء خانه سعادت

شهرزاد نجفی

مهندس وافی

مهندس داریوش حیدری

زمستان 83

 

77

مطالعه، مرمت و خوانا سازی دژ ماربین(آتشگاه اصفهان)

یاغش کاظمی

مهندس احمد منتظر

فریبا سعدی

تیر ماه 85

 

78

طرح مرمت و احياء بناي قلعه فتح آباد  اختيار آباد كرمان

سليمه اميني

حسين پور نادري

 

تابستان 85

 

79

طرح ساماندهي و مرمت منتهي اليه شرقي بازار زنجان و بافت همجوار

كيوان ورقابي

احمد اصغريان جدي

محمد حسين وافي

 

شهريور 85

 

80

بررسي جايگاه كاروانسرا در فرهنگ ايران و ارائه روشهاي مناسب احياء

بخش عملي : طرح مطالعه ، مرمت و احياء كاروانسراي ينگي امام

فرهاد نظري

مهدي حجت

 

آذر 85

 

 

نوشته شده توسط كوروش | لینک ثابت | موضوع: مرمت 

 


isis